Medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimas

Medicinos prietaisų techninė priežiūra

Prekyba medicinine įranga

UAB „Meda LT“ turi leidimą ir yra akredituota atlikti visų fizioterapijos prietaisų, gaminančių ir naudojančių elektros energiją nervų ir/arba raumenų aktyvumui įtakoti techninės būklės tikrinimą.

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS ATLIKTI MEDICINOS PRIETAISO TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ 2015-07- 29 Nr. S26-8-(5.55.)